Categorie: Algemeen

  • Algemeen
  • Training

Maak een degelijke seizoensplanning!

Wanneer we vooruit kijken en een nieuwe start maken is het zinvol om ook eens achteruit te kijken naar wat er goed en fout is gelopen het afgelopen seizoen. Bij het maken van een seizoensplanning vergeet men wel eens het afgelopen seizoen te evalueren. Toch kunnen hieruit duidelijke en heel belangrijke lessen worden getrokken die een zeer grote invloed hebben op de seizoensplanning.
Een lijst vragen moet je jezelf stellen wanneer je je seizoen wil plannen. Stelt het weer je in alle periodes in staat om veel buiten te trainen? Wanneer wil je je eerste wedstrijd rijden? Wanneer wil je pieken en in topvorm zijn? … Om deze vragen te kunnen beantwoorden moet je niet alleen naar volgend seizoen kijken, maar moet je ook je trainingsboekje en je wedstrijdprogramma van het afgelopen seizoen er eens bijnemen. Hoeveel succes had je het afgelopen seizoen met jouw aanpak? Bereikte je de topvorm op het juiste moment? Presteerde je goed in de wedstrijden die je wilde winnen? Wat deed je goed verleden jaar en wat lukte er totaal niet?
Ten eerste moet je je sterke en je zwakke punten als renner goed kennen in het bepalen van een doel. Besliste je afgelopen seizoen om je zwakke punten aan te pakken of eerder om je sterke punten te maximaliseren? Of misschien een combinatie van beiden? Als je één van deze doelen aanpakte: hoe doeltreffend was het dan? Verbeterde je jouw zwakheden en leidde dit tot een verbeterd resultaat? Of ging dit ten gevolge van je sterke punten en leidde dit tot slechtere resultaten? Een goed voorbeeld hiervan is een goede sprinter die beter bergop wil kunnen rijden. Op het einde van het seizoen moet hij tot zijn grote spijt concluderen dat hij inderdaad beter bergop rijdt en vaker mee is in een ontsnapping, maar toch minder wint omdat zijn sprint is afgebot. Zijn betrachting lukte, maar het eindresultaat was slecht voor hem. Het is belangrijk om uit te vinden waarom dat dat het geval was en hoe hij zijn schema nu verder zal moeten aanpassen om wel terug succesvol te zijn.
Ten tweede is de tijdsplanning ook een belangrijke factor. Wanneer startte ik de trainingsvoorbereiding verleden jaar? Was ik goed genoeg toen de wedstrijden startten of was ik reeds over mijn beste vorm heen? Kijk eens in je trainingsboekje en zie eens na hoeveel trainingsweken je echt nodig hebt om goed te zijn. Kijk ook eens na of je je conditie een lange periode kon volhouden of dat je na één maand reeds uitgeblust was en nood had aan vakantie. Was je goed in de periode dat je goed wilde zijn? Hoeveel weken voor een belangrijke wedstrijd laste je een break in zodat je honderd procent fit en gerecupereerd kon trainen en naar die wedstrijd of wedstrijdperiode kon toeleven. Door terug te kijken kan je beter een rustperiode plannen tijdens het seizoen.
Tenslotte bepaal je in je seizoensopbouw welke wedstrijden belangrijk voor je zijn en welke doelen je voor het jaar voorop stelt. Kijk dan eens na hoe realistisch en succesvol je doelen van verleden seizoen waren. Kwamen je vooropgestelde doelen uit of niet? Is er iets in je voorbereiding dat veranderd moet worden? Moet je je plannen aanpassen? Of had je verleden jaar de juiste vorm telkens op het juiste moment? Je zal ontdekken dat je op zijn minst een kleine verandering in opbouw nodig zal hebben om je nieuwe uitdagingen te kunnen geven waardoor je supergemotiveerd wordt of blijft.
Zelfs met een hoop medische en technische ondersteuning zal je nog altijd op het einde flexibel moeten zijn. Het is belangrijk om te reageren op de dingen die zich ontwikkelen door misschien nieuwe doelen te stellen of je doelen aan te passen in de loop van het seizoen. Het is frustrerend, maar wel waar dat je – ondanks een exact zelfde planning en voorbereiding – niet tot het zelfde resultaat komt. Er zijn verschillende zaken waar je niks aan kan doen die je hele planning door elkaar schudden. Het is aan jou om deze te verwachten en op de gepaste manier te reageren.