Project

Cycling@school is onderdeel van en wordt georganiseerd in het kader van Home@school. Een positief engagement naar wielrennen en studeren vraagt natuurlijk ook een positief engagement naar Home@school. De verdere wielerspecifieke verwachtingen worden hieronder beschreven.

Trainingen:

De renners van Cycling@school worden onderverdeeld in een groene en een blauwe fase. Bij de groene fase – de leerlingen van het 1e tot en met het derde middelbaar – ligt de nadruk op educatie in groep. Vanaf het vierde middelbaar is er de mogelijkheid om door te groeien naar de blauwe fase waar er bij de individuele invulling van het programma de nadruk kan gelegd worden op prestaties zonder onze educatieve waarden uit het oog te verliezen.

Het wekelijkse trainingsprogramma binnen Cycling@school is leeftijdsgebonden en periodegevoelig. Leerlingen uit de groene fase gaan enkel onder begeleiding van een volwassene - vooral op woensdagnamiddag - met de fiets de baan op. Behoor je tot de blauwe fase dan kan er individueel op de weg getraind worden. Trainingsschema’s opgesteld door individuele trainers zijn dan  mogelijk, maar zij moeten passen in de visie van Cycling@school / Home@school waar er gewerkt wordt naar een gezond evenwicht tussen training en studie.

In samenwerking met fitnesscentrum Megafit kunnen onze fietsers indoor cardio- en/of krachttrainingen doen. Pas vanaf de blauwe fase mag er specifieker op kracht getraind worden. Voor de groene fase ligt bij het fitnessgebeuren de nadruk op cardio. Daarnaast kunnen ze twintig keer per jaar gaan zwemmen in Sportoase tijdens de voorbereiding op hun seizoen.

Tijdens vakantieperioden kan Cycling@school gericht trainingsadvies geven zodat de periode tussen de verschillende lesweken efficiënt kan overbrugd worden.

Cycling@school voorziet onderricht in stabilisatieoefeningen. Er wordt van elk renner individueel verwacht dat hij naast de groepssessies ook actief individueel aan deze oefeningen werkt.

Een trainingsplan wordt op jaarbasis opgesteld waar rekening wordt gehouden met periodisering. De trainingsarbeid wordt qua duur en intensiteit geleidelijk opgevoerd rekening houdend met de leeftijd van de renner. Krachttrainingen worden enkel geadviseerd wanneer het lichaam van de renner fysiek genoeg ontwikkeld is.

Er wordt verwacht dat je telkens je individueel op pad gaat je als renner gebruik maakt van de gratis applicatie Strava zodat de verantwoordelijken van Cycling@school ten allen tijde jouw trainingen kunnen bekijken.

Medisch:

Ook op medisch vlak hanteren we een strikt beleid waar gezondheid de hoogste prioriteit heeft. Medicatie kan enkel gebruikt worden bij een gezondheidsprobleem na het inleveren van een medisch attest. Tot en met de groene fase is het gebruik van supplementen niet toegestaan. Renners in de blauwe fase kunnen enkel op medisch advies – en in overleg met onze adviserende arts – eigen supplementen gebruiken.

Elke leerling die zich inschrijft voor het project Cycling@school is verplicht jaarlijks een sportgeschiktheidsattest af te geven afgeleverd door een erkende keuringsarts verbonden met SKA.

Er wordt nauw samengewerkt met sportarts Sam Vermeire die de nodige adviezen geeft, steeds in overleg met de eventuele eigen huis- of sportarts. Vanaf de blauwe fase kan de begeleiding geïntensifieerd worden. Twee inspanningstesten op jaarbasis, één bij de start van de voorbereiding en één bij de start van het wielerseizoen, zijn verplicht vanaf de blauwe fase. De inspanningstesten zijn vrij naar keuze te bepalen waar ze worden afgelegd maar steeds in overleg met Cycling@school. Deze testen dienen wel te voldoen aan welbepaalde criteria: een maximale inspanningstest met ECG. Een overzichtslijst van testcentra vind je op www.sportartsen.be.

Elke renner en zijn ouders kunnen zich vinden in de opleidingsvisie en het charter van Wielerbond Vlaanderen (zie bijlage) rond gezond sporten dat door ouders en renner ondertekend wordt.

Programma groene fase:

Het programma is natuurlijk afhankelijk van het tijdstip in het seizoen, maar kan in grote lijnen als volgt omschreven worden:

Maandag: stabilisatieoefeningen

Dinsdag: cardio- of rollentraining

Woensdag: groepstraining

Donderdag: cardio- of rollentraining

Vrijdag: zwemtraining

De verplichte studietijden worden individueel bekeken naar gelang studieresultaten en juiste tijdstip van trainingen.

Programma blauwe fase:

Het programma is natuurlijk afhankelijk van het tijdstip in het seizoen, maar kan in grote lijnen als volgt omschreven worden:

Maandag: stabilisatieoefeningen  / losfietsen

Dinsdag: krachttraining indoor / specifieke weg- of rollentraining

Woensdag: individuele wegtraining

Donderdag: krachttraining indoor / specifieke weg- of rollentraining

Vrijdag: zwemtraining of losfietsen

De verplichte studietijden worden individueel bekeken naar gelang studieresultaten en juiste tijdstip van trainingen. Trainingen zijn afhankelijk van het individueel trainingsprogramma, het tijdstip in het seizoen, geplande rustmomenten of actieve recuperatiedagen en intensievere trainingsperiodes.  Dit kan in overleg met de eigen trainer.

De trainingen zijn steeds afhankelijk van de studieresultaten en –inzet. Indien er niet voldoende studie-ijver aan de dag wordt gelegd dan wordt er logischerwijs gesnoeid in de trainingstijd.

Voeding:

Onze kok voorziet een wekelijks uitgebalanceerde voeding gedurende de dag en voor en na de trainingen. Als 4-uurtje voor de training wordt een specifieke, opladende maaltijd voorzien.

Cycling@school voorziet dankzij 3action de nodige dorstlessers en recuperatiedranken. Het gebruik van eigen sportdranken is toegestaan.

Fietsmateriaal:

De renners zijn  zelf verantwoordelijk om op een zorgzame manier om te gaan met hun materiaal. Cycling@school voorziet plaats en poetsgerief zodat de fiets telkens zelf gepoetst kan worden. Een gediplomeerde  fietsenmaker geeft van tijd tot tijd uitleg over verschillende technische aspecten voor het schoonmaken of repareren van de fiets. Draadloos internet is voorzien zodat je smartphone of tablet gemakkelijk kan verbonden worden met het rollensysteem.

Cycling@school voorziet een plaats waar de fiets veilig opgeborgen kan worden. Je zorgt zelf voor een fietsslot zodat je jouw fiets zelf extra kan beveiligen. Als individu blijf je eindverantwoordelijke voor je eigen materiaal. Wij beschikken tevens over een aantal verschillende types van rollen waar je gebruik van kan maken. Het spreekt voor zich dat je zelf je eigen rollen kan meebrengen zodat je niet afhankelijk bent van anderen om uw training te plannen.

Cycling@school dossier:

Een open communicatie is verplicht. Alle relevante gegevens worden gecentraliseerd in een dossier zodat er steeds een transparant beeld ontstaat voor Cycling@school, de ouders en de renner. Deze gegevens zijn open en ter inzage voor alle betrokken partijen. Enkel vertrouwelijke medische gegevens worden met respect voor het beroepsgeheim gecommuniceerd met sportarts Sam Vermeire eventueel in overleg met de eigen arts. Het is belangrijk om een zo open mogelijke communicatie te voeren met de begeleiders van Cycling@school en dr. Sam Vermeire.  Bij problemen zal Cycling@school zich enkel kunnen baseren op de informatie die bij haar bekend is.

Cycling@school staat open voor onderling overleg tussen ouders, trainers,  sportarts. Onderlinge afspraken moeten in de geest passen van de visie van Cycling@school.

Verzekeringen:    

Je bent verzekerd door de Home@schoolpolis voor:

  • ongevallen met lichamelijk letsel in Home@school, op weg van en naar Home@school (er is altijd een medisch attest vereist), bij activiteiten zoals excursies of sport;
  • een beperkt aantal schadegevallen (elk voorval dient afzonderlijk beoordeeld) vb. aan een fototoestel (indien er een opdracht werd gegeven), kleding (wanneer er nalatigheid van de school in het spel is), diefstal (van een onder toezicht bewaarde eigendom), schade aan brillen. De schoolverzekering komt dus niet tussen bij vb. ongevalschade aan kleding of fiets.

De schade moet zo snel mogelijk worden gemeld aan de directeur. Je zult de opgelopen schade moeten aantonen.

Samenwerkingen:

Cycling@school verbindt er zich toe om ook zelf op regelmatige tijdstippen infomomenten te organiseren. Cycling@school heeft geen exclusieve samenwerkingen, maar kan wel beroep doen op een grote groep externe adviseurs.